WZO i PZO

WEWNĄTRZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WZO - wyciąg ze Statutu Szkoły - POBIERZ >>>

Karta zachowania ucznia - POBIERZ >>>


PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PSO z języka polskiego - POBIERZ >>>

PSO z języki obce - POBIERZ >>>

PSO z historii oraz z historii i społeczeństwa POBIERZ >>>

PSO z chemii - POBIERZ >>>

PSO z fizyki - POBIERZ >>>

PSO z geografii - POBIERZ >>>

PSO z biologii - POBIERZ >>>

PSO z matematyki - POBIERZ >>>

PSO z przyrody - POBIERZ >>>

PSO z muzyki - POBIERZ >>>

PSO z plastyki - POBIERZ >>>

PSO z informatyki i zajęć komputerowych - POBIERZ >>>

PSO z techniki i zajęć technicznych - POBIERZ >>>

PSO z wychowania fizycznego - POBIERZ >>>

PSO z religii - POBIERZ >>>

PSO z edukacji wczesnoszkolnej - POBIERZ >>>

PSO  z edukacji wczesnoszkolnej - języki obce - POBIERZ >>> 

PSO  z edukacji wczesnoszkolnej - religia - POBIERZ >>>