Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Brak rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2017/2018.

Do klas I będą przyjmowani uczniowie z obwodu szkoły.